Kto najczęściej jest klientem firm pożyczkowych?

Firmy pożyczkowe, których w przeciągu kilku minionych lat pojawiło się na naszym rynku mnóstwo, adresują swoje usługi do specyficznych grup odbiorców. Mówiąc najogólniej, są to takie osoby, które nie mają szans na to, by dostać w banku jakikolwiek kredyt. Tak więc wyszczególnić w tym miejscu można kilka grup docelowych. Pierwszą z nich stanowią klienci nie posiadający wysokiej zdolności kredytowej ? jest to spowodowane zbyt niskimi zarobkami, nawet wówczas, jeśli pracują na etat.

Po drugie ? pozabankowe usługi finansowe z pożyczkami (Finansowy-swiat.pl) są skierowane do tych, którzy nie mają stałego zatrudnienia i regularnych dochodów, pracują na przykład w oparciu o umowę o dzieło czy zlecenie. Jak wiadomo, takie formy zatrudnienia banki honorują jedynie w teorii, gdyż jak przychodzi co do czego okazuje się, że to zdecydowanie za mało, by dostać kredyt. Trzecią bardzo charakterystyczną grupę klientów firm pożyczkowych tworzą osoby figurujące w Biurze Informacji Kredytowej jako nierzetelni dłużnicy. Każdy bank, ilekroć ma do czynienia z wnioskiem kredytowym, pierwszą rzeczą jaką robi jest sprawdzenie w BIK osoby tenże wniosek składającej.

Jeśli nie ma ona wysokiej punktacji (co oznacza, iż zalegała bądź zalega z płaceniem rat), wówczas decyzja jest od razu negatywna. Grupy opisane powyżej to najważniejsi odbiorcy usług pozabankowych, ale oczywiście nie jedyni. Trzeba też wspomnieć o tych klientach, który, zależy na szybkim pozyskaniu środków, co jest możliwe dzięki uproszczonym procedurom stosowanym przez firmy pożyczkowe.